OPAC home page OPAC help Sitemap Mail to Sitemap About iLib OPAC home page about Sitemap Help Feedback Staff only
Tra cứu cơ bản 
Tra cứu biểu thức 
Tra cứu nâng cao 
Tra cứu z3950 
Người dùng 

Tra cứu tài liệu trực tuyến Thư viện tỉnh Sóc Trăng

 • OPAC (tra cứu tài liệu)

  Quy định giờ mở cửa của thư viện

 • Giờ mở của phục vụ

  Thông tin nghiệp vụ thư viện

 • Thư viện tỉnh Sóc Trăng đang hồi cố cơ sở dữ liệu
 • 1.
  Nhan đề:Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng
  Nơi xuất bản:Sóc Trăng
  Nhà xuất bản:Công ty cổ phần in Sóc Trăng
  Năm xuất bản:2019
  Môn loại DDC:324.25970709
  Xếp giá:L 302 S
  2.
  Nhan đề:Thánh nữ
  Tác giả:Trần Hồng Long
  Nơi xuất bản:H.
  Nhà xuất bản:Công an nhân dân
  Năm xuất bản:1999
  Môn loại DDC:895.922334
  Xếp giá:TH 107 N
  3.
  Nhan đề:Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975
  Nơi xuất bản:H.
  Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia sự thật
  Năm xuất bản:2020
  Môn loại DDC:324.259707509597
  Xếp giá:V 115 K
  4.
  Nhan đề:Nguyễn Thị Định - Vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh
  Nơi xuất bản:H.
  Nhà xuất bản:Phụ nữ Việt Nam
  Năm xuất bản:2020
  Môn loại DDC:959.704092
  Xếp giá:NG 527 TH
  5.
  Nhan đề:Huyền thoại Củ Chi
  Nơi xuất bản:H.
  Nhà xuất bản:THông tin và truyền thông
  Năm xuất bản:2020
  Môn loại DDC:959.779
  Xếp giá:H 527 TH
  Tổng số :  100   xem thêm

   
  Google

  Thư viện tỉnh Sóc Trăng
  2A Trần Quang Diệu - TP Sóc Trăng
  Điện thoại: 0299 3821464
  E-mail  Webmaster